FedEx |Công ty chuyển phát nhanh FedEx ViệtNam tại HàNội

FedEx |Công ty chuyển phát nhanh FedEx Việt Nam tại Hà Nội
FedEx Corporation ( FedEx ) , thành lập ngày 2 tháng 10 năm 1997 . Công ty cung cấp một danh mục đầu tư của dịch vụ chuyển phát nhanh , thương mại điện tử và các dịch vụ kinh doanh dưới thương hiệu FedEx . Công ty hoạt động trong bốn phân đoạn : FedEx Express , FedEx Ground , FedEx Freight và dịch vụ FedEx. Tổng công ty FedEx Express là một công ty chuyển phát nhanh , cung cấp thời gian giao hàng – nhất định trong 1-3 ngày làm việc và phục vụ thị trường quốc tế .

FedEx Ground trọn gói hệ thống , Inc ( FedEx Ground ) là nhà cung cấp nhỏ gói dịch vụ chuyển phát mặt đất . FedEx Ground cung cấp dịch vụ ngày nhất định đến mọi địa chỉ kinh doanh tại Hoa Kỳ và Canada. FedEx Freight Inc ( FedEx Freight ) là nhà cung cấp ( LTL ) Dịch vụ vận chuyển hàng hóa ít hơn so với xe tải .

FedEx Corporate Services, Inc ( dịch vụ FedEx ) cung cấp các công ty khác của Công ty với doanh số bán hàng , tiếp thị, công nghệ thông tin , truyền thông và hỗ trợ khách hàng .

Tại Việt Nam FedEx Express có địa chỉ tại phố Lê Văn Thiêm, Hà Nội cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh thương mại quốc tế , chuyên môi giới hải quan toàn cầu và chuyển tiếp vận tải hàng không và FedEx Supply Chain Systems, Inc , trong đó cung cấp một loạt các giải pháp chuỗi cung ứng.

FedEx Express cung cấp dịch vụ giao nhận hàng với thời gian xác định trong vòng 1-3 ngày làm việc, phục vụ thị trường vận chuyển của thế giới tạo ra hơn 90 % tổng sản phẩm quốc nội thông qua dịch vụ giao hàng tận tay người nhận , dịch vụ thông quan . FedEx Express có khoảng 58.400 địa điểm giao dịch ( bao gồm cả trung tâm FedEx Office ) , 660 máy bay và khoảng 52.400 xe và rơ moóc trong mạng tích hợp toàn cầu của mình .

FedEx Express cung cấp một loạt các dịch vụ vận chuyển giao các gói thư tín và vận chuyển hàng hóa . Thông qua nhiều dịch vụ của mình , FedEx Freight có thể đáp ứng nhu cầu thời gian quan trọng của khách hàng với giảm thời gian vận chuyển . Tính đến tháng 31, 2012, FedEx đang hoạt động khoảng 58.000 xe từ một mạng lưới 366 trung tâm dịch vụ .

Công ty cạnh tranh với United Parcel Service (UPS), DHL (ĐỨC ) , TNT (HÀ LAN)

Theo công ty chuyển phát nhanh quốc tế FedEx Việt Nam tại Hà Nội

Comments are closed.

Exam: 200-125 exam 300-075 exam 300-115 exam 300-075 exam 200-125 exam